Vizyon & Misyon

VİZYON

► Uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurmak, projeler ve programlar geliştirmek,

► İhtiyaç duyulan sektörlerde ilgili ulusal standartların ve yeterliliklerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

► Sektörlere, sınav ve belgelendirme sistemi ile yeni bir boyut getirmek,

► Uluslararası geçerli sertifika ile işgücünün serbest dolaşımını sağlamak,

► Sertifikalı iş gücü ile sektörlerin kalitesini, verimliliğini ve katma değerini arttırmak,

► Ülkemizi uluslararası rekabette üst seviyeye taşımak.

MİSYON

► Çalışanların tarafsız, adil ve etik sınavlarla belgelendirilmek suretiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkinliklerini göstermelerini sağlamanın yanısıra;  teknik ve mesleki becerilerini sistemli bir şekilde göstermelerini sağlayarak iş güvencelerini de ellerine almalarına vasıta olmak.