Logo, Marka ve Belge Kullanımı

     BMS BELGELENDİRME’nin Mesleki Yeterlilik Belgesinde mevcut olan belgelendirme logosunun kullanımı ve temsil hakkı sadece BMS Belgelendirme’ye aittir. Kullanıma ait kurallar aşağıda belirtilmiştir:

  1. Logolar üçüncü kişileri yanıltacak şekilde kullanılamaz.
  2. Belgenin askıya alınmasında ve iptalinde belgeli kişi BMS BELGELENDİRME’nin logosunu kullanamaz.
  3. Logo aslına uygun olarak aynen kullanılır.
  4. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, belgenin askıya alınması veya belgenin iptali durumunda izlenecek süreç Belgelendirme Süreci’nde belirtilmiştir.
  5. BMS Belgelendirme, belgelendirme sürecinin öncesinde başvuru sahibinden  PERSONEL BELGELENDİRME ADAYLIK VE BAŞVURU SÖZLEŞMESİ’ni ve belgelendirme sürecinin tamamlanması ile belgelendirilen kişiden  MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KULLANMA SÖZLEŞMESİ'ni kabul ettiğini garanti altına almak için imzalamasını talep eder.