DUVARCI

12UY0048-3 DUVARCI ULUSAL YETERLİLİĞİ SINAV VE BELGELENDİRME PROGRAMI

Duvarcı Belgelendirme Amacı:

     Bu yeterlilik duvarcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Duvar işlerinin bu kişiler ile yapılmasının sağlanması ve istinat, bahçe, cephe, taşıyıcı, bölme, panel dekoratif duvarlar ile baca ve barbekülerin projesinde belirtilen boyut ve şekilde, kurallarına uygun örülmesi tamir edilmesi, amacıyla bu yeterlilik hazırlanmıştır. Bu bakımdan duvarcının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır

Sınava Giriş Şartları:

     Sınava katılmak için her hangi bir öğrenim ve tecrübe şartı aranmamaktadır.

Zorunlu Birimler:

12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi

12UY0048–3/A2 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Süreci:

      Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

1) 11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

     Aday iki şekilde Sınava girecektir. Birinci sınav T1-Teorik (test sınavı); Aday bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanacaktır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülür. İkinci sınav Performansa Dayalı Sınav, Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

2) 11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

     Aday iki şekilde sınava girecektir:

Yazılı Sınav:

     Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülür.

 Performansa Dayalı Sınav:

     Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Adayın söz konusu birimlerden başarılı sayılması için Teorik ve Pratik sınavların hepsinden başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

Belgenin Gözetimi:

     Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. 

Belgenin Geçerlilik Süresi:

     Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi:

     Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda duvarcı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

12UY0048-3 DUVARCI SEVİYE 3 ÖLÇME DEĞERLENDİRME TABLOSU

Ulusal Yeterlilik
Kodu Ve Meslek Adı

Yeterlilik Birimi Adı

Zorunluluk Durumu

Sınav Türü

Soru
Sayısı

Geçme
Notu

11UY0048 -3
Duvarcı Seviye 3

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi

Zorunlu

Teorik

En Az 5 soru

% 60

Zorunlu

Performans 
(uygulama)

-

% 80

A2

Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi

Zorunlu

Teorik

En Az 20 Soru

% 60

Zorunlu

Performans (uygulama)

-

% 80