BETONARME DEMİRCİSİ
11UY0012–3 BETONARME DEMİRCİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ SINAV VE BELGELENDİRME PROGRAMI

Betonarme Demircisi Belgelendirme Amacı:

     Bu yeterlilik Betonarme Demircisinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme projelerinde yer alan donatının; tür, şekil, boyut ve konum bakımından projesinde ön görülen şartlara uygun olarak hazırlanması ve monte edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan betonarme demircisinin bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Sınava Giriş Şartları:

     Sınava katılmak için her hangi bir öğrenim ve tecrübe şartı aranmamaktadır.

Zorunlu Birimler:

11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Süreci:

     Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

1) 11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

     Aday iki şekilde Sınava gireciktir. Birinci sınav Teorik (test sınavı); Aday bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanacaktır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülür. İkinci sınav Performansa Dayalı Sınav, Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

2) 11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

     Aday üç şekilde sınava girecektir:

Yazılı Sınav:

     Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülür.

Mülakat Sınavı:

     Mülakat Sınavı, adaya verilen süre içerisinde belirlenen bilgi düzeyini ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav;

     Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Adayın söz konusu birimlerden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının hepsinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

Belgenin Gözetimi:

     Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. 

Belgenin Geçerlilik Süresi:

     Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi:

     Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda betonarme demircisi uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3 ÖLÇME DEĞERLENDİRME TABLOSU

Ulusal Yeterlilik Kodu ve Meslek Adı

Yeterlilik Birim Adı

Zorunluluk Durumu

Sınav Türü

Soru Sayısı

Geçme Notu

 

11UY0012-3 Betonarme Demircisi

A1

-İş Sağlığı Güvenlği İş organizasyonunun Yapılması

 

Zorunlu

Teorik

En az 5 Soru

% 60

Zorunlu

Performans
(Uygulama)

-

% 80

A2

-Betonarme Demir İşlerinde  Genel Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi

Zorunlu

Teorik

En Az 20 Soru

% 60

Zorunlu

Mülakat

-

% 60

Zorunlu

Performans
(Uygulama)

-

% 80