BMS Hakında

     BMS Belgelendirme 2016 yılında kuruldu.

Amacı; sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda, sektörlerde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak, ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. Bunlara bağlı olarak üst yönetim, sürekli iyileştirmelere yönelik kaynaklarının, belgelendirme faaliyetinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken şekilde teminini sağlayacaktır.

     BMS Personel Belgelendirme bünyesinde oluşturulan Mesleki Yeterlilik Personel Belgelendirme Merkezi, tüm sektörlerin gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini baz alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. BMS Personel Belgelendirme, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.

     BMS Belgelendirme faaliyetleri:

a)  Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde,  ulusal ve uluslararası yeterliliklere,  tarafsızlık ve gizlilik kurallarına dayalı sınav ve belgelendirme yapmak,

b) Sektörlerde meslek standartlarının, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, öneriler ve standartlar geliştirmek, bu alanda çalışan diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c)  Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun soru bankaları, teorik ve pratik sınavlara yönelik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek,

olarak belirlenmiştir.